Ferdselsrettigheter

NOTS arbeider med å ivareta forholdene for sykling i utmark og mener at avvik fra friluftslovens hovedregel bare bør skje der det er sterke vernehensyn som tilsier at restriksjoner mot ferdsel med sykkel er nødvendig.

>> Se kommende høringsfrister

Annonse

Rimelige norske grussykler 

Terrengsykkel og Landevei har testet tre grussykler fra de norske sportskjedene. I testen avdekker de både et potensielt kupp og en feilproduksjon.

Les testen på Terrengsykkel

Les innlegg om ferdslesrettigheter